O. prof. Jacek Salij OP i o. prof. Ladislav Csontosov SJ nagrodzeni doktoratem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego

O. prof. Jacek Salij OP i o. prof. ThDr. Ladislav Csontosov SJ, PhD otrzymali tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Uroczystość odbyła się 27 listopada w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście.
„Uroczystość Honoris Causa jest okazją, aby obudzić w nas pragnienie bycia kimś więcej niż się jest. To prawda, że jest to święto doktorów honorowych, ale zarazem okazja dla profesorów teologii i studentów, aby zobaczyć, jak piękny jest człowiek żyjący myślą Bożą” – powiedział na wstępie Rektor papieskiej uczelni, ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Laudację na cześć o. Jacka Salija wygłosił ks. prof. Józef Warzeszak, a ks. prof. Józef Kulisz przybliżył postać i dorobek o. Ladislava Csontosova. Następnie, uhonorowani księża otrzymali dyplomy z rąk ks. prof. Krzysztofa Pawliny.


W dalszej części uroczystości o. Salij powiedział „krótką refleksję na temat teologii”, a o. Csontosov wskazał na potrzebę dialogu między kulturą i religią. Na zakończenie, gratulacje wyróżnionym złożył Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. kard. Kazimierz Nycz.
W uroczystości wręczenia doktoratów honoris causa uczestniczyli profesorowie warszawskich uczelni, rodziny i przyjaciele uhonorowanych księży, ich współbracia zakonni wraz z prowincjałami: o. Pawłem Kozackim i o. Tomaszem Ortamannem, alumni seminariów duchownych, oraz pracownicy i studenci PWT w Warszawie.
Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski