Na strukturę Akademii Katolickiej w Warszawie składa się działalność 4 Instytutów i 15 samodzielnych katedr naukowych. Od 2020 r. struktura uczelni ulega zmianie i jesteśmy w trakcie przekształceń w stronę uformowania 3 wydziałów.

 

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej ma 3 katedry:

 • Filozofii Systematycznej,
 • Historii Filozofii,
 • Antropologii Filozoficznej i Etyki.

 

W skład zasobów naukowych Instytutu Teologii Systematycznej wchodzi 5 katedr:

 • Starego i Nowego Testamentu,
 • Teologii Fundamentalnej i Religiologii,
 • Teologii Dogmatycznej,
 • Teologii Moralnej,
 • Teologii Duchowości.

 

Instytut Teologii Praktycznej posiada również 5 katedr:

 • Teologii Pastoralnej,
 • Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła,
 • Katolickiej Nauki Społecznej,
 • Katechetyki i Pedagogiki,
 • Prawa Kanonicznego.

 

W ramach Instytutu Historii Kościoła i Patrologii działają 2 katedry:

 • Historii Kościoła,
 • Patrologii.