Kanclerze

 

WIELKI KANCLERZ

Jego Eminencja Kardynał Kazimierz NYCZ (www)

Metropolita Warszawski


  WIELKI WICEKANCLERZ

 O. Arturo SOSA ABASCAL SJ

Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego działający przez swojego delegata – o. Zbigniewa LECZKOWSKIEGO SJ


Władze akademickie

 

REKTOR

ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA

 


PROREKTOR

o. prof. AKW dr hab. Piotr ASZYK SJ

 


Kierownicy jednostek organizacyjnych

 

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI

ks. dr Janusz STAŃCZUK

e-mail: jstanczuk@akademiakatolicka.pl


KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

ks. dr Michał POLNY

mpolny@akademiakatolicka.pl

ks. dr Mateusz WYRZYKOWSKI (ZASTĘPCA)


KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (BLENDED-LEARNING – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ)

ks. dr Andrzej TULEJ (www)

atulej@akademiakatolicka.pl

ks. dr Marcin SZCZERBIŃSKI (ZASTĘPCA)


KIEROWNIK EDUKACJI MUZYCZNEJ Z MUZYKĄ KOŚCIELNĄ

ks. dr Piotr MARKISZ

pmarkisz@akademiakatolicka.pl


DYREKTOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ I LICENCJATU KANONICZNEGO – PRZYGOTOWANIA DO DOKTORATU

ks. dr Maciej RACZYŃSKI-ROŻEK (www)

mraczynskirozek@akademiakatolicka.pl


KIEROWNIK PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGICZNO -€“ KATECHETYCZNYCH

dr Marzanna DUBIŃSKA (www)

mdubinska@akademiakatolicka.pl


KIEROWNIK PODYPLOMOWYCH STUDIÓW Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI

ks. dr Marek Dobrzeniecki (www)

mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl


KIEROWNIK SZKOŁY DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ks. dr Grzegorz OSTROWSKI

gros50@wp.pl


KIEROWNIK STUDIUM MUZYKI SAKRALNEJ (INSTYTUT SZKOLENIA ORGANISTÓW)

ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER

iso@mkw.pl


Kierownicy projektów pastoralnych

 

SZKOŁA BIBLIJNA DUCHOWOŚĆ DLA WARSZAWY

s. dr hab. Judyta PUDEŁKO PDDM

 


PASTORALNO-LITURGICZNE

ks. dr Bartosz SZOPLIK, xbartosz@wp.pl

 


PASTORALNO-LITURGICZNE

ks. dr Piotr WALENDZIK

 


STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

ks. dr Marcin SZCZERBIŃSKI

 


Przewodniczący Centralnej Komisji Stypendialnej

ks. dr Mateusz WYRZYKOWSKI

 


Delegat Rektora ds. kontaktów zagranicznych

 

o. dr Marek KOTYŃSKI CSsR, e-mail: mkotynski@akademiakatolicka.pl