O wizji szkolnictwa wyższego z wicepremierem Jarosławem Gowinem

PWTW Spotkanie z min. J. Gowinem-199 grudnia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone misji teologii oraz jakości kształcenia na wydziałach teologicznych w Polsce.

Na wstępie, rektor PWTW ks. Krzysztof Pawlina zaprosił do rozmowy o nauczaniu teologii w Kościele oraz na uczelniach państwowych w świetle planowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. „Jaka jest misja szkolnictwa wyższego na przyszłe lata? Jakie jest miejsce teologii w nowej ustawie?” pytał.

Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił m.in. plany ministerstwa, których celem jest zwiększenia jakości kształcenia na polskich uczelniach oraz omówił założenia nowego algorytmu finansowania szkolnictwa wyższego.

W dalszej części, odbyła się dyskusja w której poruszono m.in. kwestię kierowania dotacji bezpośrednio do wydziałów uczelni jak również współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną oraz watykańską komisją Avepro.

W spotkaniu uczestniczyli Wielki Kanclerz PWTW, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski bp Andrzej F. Dziuba, wice-dyrektorzy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: p. Ewa Trojanowska i p. Mariusz Zielonka oraz rektorzy i dziekani wydziałów teologicznych w Polsce.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski