OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Papieski Wydział Teologiczny jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie i doktoranckie. Każdy może też studiować w ramach Studium Otwartego.

Na Wydziale studiuje ponad 1500 studentów, w tym klerycy seminariów duchownych diecezji: drohiczyńskiej, łowickiej, siedleckiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

 

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE na kierunku Teologia ze specjalnością z teologii ogólnej, teologii duchowości i katechetyki (zajęcia w trybie cotygodniowym w soboty lub trymestralnym – 3 zjazdy tygodniowe w ciągu roku w połączeniu z e-learningiem).

STUDIA LICENCJACKIE I DOKTORANCKIE ze specjalnością z teologii dogmatycznej, teologii pastoralnej i teologii duchowości.

STUDIUM DUCHOWOŚCI – studia z zakresu teologii duchowości w dwóch formach: studiów podyplomowych i Studium Otwartego.

STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNE – kursy biblijne z lectio divina i muzyki liturgicznej oraz kursy: nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św., lektorskie, animatorów liturgicznych i fotografów kościelnych.

INSTYTUT SZKOLENIA ORGANISTÓW – przygotowuje kandydatów do pracy organistowskiej w Kościele rzymsko-katolickim; nauka trwa 5 lat i kończy się dyplomem I, II lub II stopnia.

SZKOŁA LIDERÓW NOWEJ EWANGELIZACJI – jej celem jest formacja ludzi do prowadzenia grup parafialnych i zespołów ewangelizacyjnych.

REKRUTACJA NA ROK 2012/2013

Terminy składania dokumentów:

20 czerwca – 13 lipca 2012 r., 20 sierpnia – 28 września 2012 r.