Panie, do kogóż pójdziemy?

Msza święta pod przewodnictwem J.E. Kard. Kazimierza Nycza poprzedziła sympozjum „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości”, które 21 kwietnia odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

W homilii, Wielki Kanclerz PWTW odniósł tytułowe zagadnienie konferencji do słów ewangelii. Pytał, czy współczesny człowiek potrafi dzisiaj powiedzieć „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.

Ks. Kardynał zapraszał do refleksji nad obecną kondycją Kościoła „Jakiego Kościoła potrzebuje dzisiaj Polska? Jakiego księdza? Jakiego biskupa? Jakiego kleryka?”- pytał. „Bo jeżeli tych pytań nie postawimy, to się będziemy jak zwykle bywa zajmować światem, Polską, bo to potrafimy reformować najlepiej, mimo, iż w tej dziedzinie od nas bezpośrednio niewiele zależy. Natomiast to co zależy od nas, to jest pytanie: Jakim jestem synem, córką Kościoła?”.

W Eucharystii uczestniczyli rektorzy i studenci wyższych seminariów duchownych z wielu miast Polski, profesorowie i studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz duchowni i świeccy uczestnicy konferencji.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski