Panie, do kogóż pójdziemy?

PWTW Sympozjum 14.04.16 Msza św.-33Msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa dr hab. Rafała Markowskiego poprzedziła sympozjum „Spotkanie z islamem. Między konfrontacją a dialogiem”, które w dniu 16 kwietnia odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

W Eucharystii licznie uczestniczyli rektorzy i studenci wyższych seminariów duchownych z wielu miast Polski, profesorowie i studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz świeccy i duchowni uczestnicy konferencji.

O zawierzeniu Jezusowi, który prowadzi nas po właściwych ścieżkach mówił w homilii ks. biskup Markowski.

Ksiądz biskup przytoczył słowa Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”, które – jak mówił – odsłaniają przed nami całą istotę chrześcijaństwa.

Biskup Markowski ukazał zebranym jak wielki dar uczynił z siebie dla człowieka Bóg. Jednocześnie – jak zaznaczył – Bóg daje każdemu z nas wolną wolę i każdy z nas może dar Chrystusa przyjąć, ale może też odrzucić. Jeżeli jednak przyjmiemy dar Chrystusa, wówczas możemy uczynić tylko jedno. Uczynić darem siebie samego, aby Bóg kierował naszym życiem.

Warto trwać w tym wyborze w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia przekonywał ksiądz biskup przytaczając na zakończenie słowa Ewangelii: „Panie, do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli, że ty jesteś Mesjasz”

Galeria

Zdjęcia: p. Mirosław Wiśniewski