Pieniądze w świetle Ewangelii

„Pieniądze w świetle Ewangelii” – taki tytuł nosił kolejny wykład otwarty z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który odbył się 23 listopada 2017. Wykład zorganizowany przez Papieski Wydział Teologiczny przy współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą wygłosił ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca „Szlachetnej paczki” i Akademii Przyszłości,  prezes Stowarzyszenia WIOSNA, duszpasterz akademicki, laureat licznych nagród i wyróżnień, autor książki p.t.: „Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Ks. Jacek zapoznał słuchaczy z historią powstania i działalności Stowarzyszenia WIOSNA, które od lat zajmuje się organizowaniem zorganizowanej pomocy najbardziej potrzebujących, angażując w to osoby ze świata biznesu, kultury i sportu.  Dzieląc się swoim doświadczeniem odwołał się do fragmentów Ewangelii, w których pojawia się nauczanie na temat bogactwa, ubóstwa i zarządzania dobrami. Pieniądze i podejście do nich, są, według prelegenta, sprawdzianem człowieka, jego uczciwości, pracowitości, zaradności i możliwości wzięcia odpowiedzialności za „większe dobra”, te duchowe. Bogaczem, który nie może wejść do Królestwa Bożego jest ten, który identyfikuje się ze swoim dorobkiem, osiągnięciami, czyli ze swoją przeszłością. Odwrotnością takiej postawy jest ewangeliczne dziecko, które nie posiadając osiągnieć jest otwarte na przyszłość, na zmianę. Ks. Jacek odpowiadał też na pytania dotyczące rozwijania własnych możliwości, niewłaściwego pomagania, którego należy unikać oraz wyzwań, które stoją obecnie przed Kościołem, aby skutecznie przyciągał ludzi w kierunku dobra. Druga część wykładu dotyczyła finansów i ich zarzadzania w rodzinie. Tę kwestię podjęli państwo Elżbieta i Mirosław Wrotek, liderzy i wykładowcy Fundacji Finansowej Crown, prowadzący między innymi konferencje „Biblia o finansach” oraz wykłady dla rodziców nt. „Wychowanie dzieci do odpowiedzialności finansowej”. Prelegenci przedstawili zagadnienie konieczności planowania budżetu rodzinnego, świadomego decydowania o wydatkach oraz wychowywania dzieci do odpowiedzialności finansowej. Zarówno pani Elżbieta, jak i pan Mirosław odwoływali się do przykładów życia rodzinnego, ale motywowali swoje wypowiedzi pouczeniami wynikającymi z Pisma Świętego. Po swojej prezentacji odpowiadali na pytania dotyczące formacji narzeczonych w kwestii przyszłych, wspólnych finansów, decyzji w zmianach finansowania i zatrudnienia w rodzinie, które miałby znaczący wpływ na funkcjonowanie w relacjach rodzinnych oraz trudności, które stają przed małżonkami w dziedzinie finansów. Spotkanie poprowadziła s. dr Judyta Pudełko, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego. Trwający od roku cykl wykładów otwartych spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy, dlatego wkrótce w Centralnej Bibliotece Rolniczej pojawią się kolejne wykłady z oferty Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski