Pierwsza Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji w Nowym Roku

Zapraszamy serdecznie na pierwszą Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji w 2014 roku. Spotkanie odbędzie się 11 stycznia, w sobotę.

Przewidziane są wykłady, które poprowadzi ks. Artur Godnarski, sekretarz Biura Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji oraz aktywny ewangelizator uczestniczący w Przystanku Jezus.

9.00-10.30 Wykład: – Ewangelizacja kerygmatyczna
– ks. Artur GODNARSKI i wspólnota św. Tymoteusza

10.30-11.45 Wykład: – Ewangelizacja kerygmatyczna parafii w praktyce
– ks. Artur GODNARSKI i wspólnota św. Tymoteusza

12.00-13.00 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Artura GODNARSKIEGO
– (oprawa muzyczna – wspólnota św. Tymoteusza)

13.00- 14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 – Wykład: –Metody ewangelizacyjne Przystanku Jezus
– ks. Artur GODNARSKI i wspólnota św. Tymoteusza

16.00 – Zakończenie zajęć