Pierwsze kroki na drodze współpracy pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym a Katolickim Uniwersytetem w Lizbonie

IMG_29855 maja Ks. Rektor wygłosił na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie wykład na temat: Jan Paweł II a młodzież Europy.

Następnie spotkał się ze studentami i profesorami tegoż Uniwersytetu. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy o współpracy pomiędzy tymi Uczelniami.

3 maja br. Ks. Rektor odprawił Mszę Św. w Faro a następnie spotkał się z Polonią mieszkającą na południu Portugalii.

31 kwietnia Ks. Rektor wziął udział w premierze filmu: „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. We wprowadzeniu Ks. Rektor opowiedział widzom krótką historię drogi do wolności Polaków.

Plakat