Podpisaliśmy umowę o współpracy z Kolońską Akademią Teologii Katolickiej

Akademia Katolicka w Warszawie rozwijając się zgodnie ze standardami współczesnej nauki, buduje sieć wzajemnych relacji i kooperacji z innymi uczelniami. Współpraca ta obejmuje uczelnie w kraju i zagranicą. W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę o współpracy z Papieską Akademia Alfonsjańską (PAA) w Rzymie, a także odnowiliśmy umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z wydziałami teologicznymi Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) i Katolickiego Uniwersytetu Péter Pázmány w Budapeszcie (Węgry).

Natomiast 13 października br. po raz pierwszy została zawarta taka umowa również z Kolońską Akademią Teologii Katolickiej (https://www.khkt.de/). Rektor AKW, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, oraz Rektor uczelni w Kolonii, ks. prof. dr hab. Christoph Ohly, w obecności prorektora ks. prof. Tobiasa Hänera podpisali wspólny dokument.