• Dla kogo?

Sylwetka kandydata

Studium adresowane jest do osób posiadających tytuł magistra i pracujących z grupami na co dzień m. in. wykładowców, trenerów, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup.

  • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oferuje Podyplomowe Studia Efektywnej Pracy z Grupą. W ramach studium oferujemy zajęcia z zarządzania procesem grupowym, efektywnej komunikacji w pracy z grupą, zarządzania konfliktem, projektowania pracy z grupą w tzw. Cyklu Kolba oraz pracy z trudną grupą i trudnym uczestnikiem.  Podczas studiów uczestnicy posiądą umiejętność posługiwania się głównymi metodami i technikami w prowadzeniu grupy. Nabędą umiejętności zarządzania procesem grupowym. Zwiększą świadomość własnego wpływu na grupę, zdobędą większą pewność siebie i nauczą się zarządzania grupą w zakresie radzenia sobie z typowymi sytuacjami trudnymi zachodzącymi w trakcie procesu grupowego.

  • Co po studiach podyplomowych?

Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowego Studium uzyska dyplom ukończenia studiów oraz certyfikat firmy szkoleniowej Azymut Kariery. Posiądzie przygotowanie do prawidłowego prowadzenia wykładów i ćwiczeń, prowadzenia efektywnych szkoleń oraz małych grup. Studium daje również szansę intensywnego rozwoju osobistego dzięki elementem warsztatowym oraz bieżącej informacji zwrotnej od uczestników zajęć i ekspertów prowadzących warsztaty.

  • Forma zajęć

Zajęcia oparte w 20 proc. na formie wykładowej i w 80 proc. na formie praktycznego nabywania umiejętności podczas wspólnych ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie. W grupie maksymalnie 25 osób, na roku 50.

Cykl trzysemestralny obejmuje 150 godzin, moduły 8 i 9-godzinne. Zajęcia tylko w soboty od godz. 9:30. Studium kończy egzamin i złożenie pracy dyplomowej.

  • Rekrutacja

Zapisy trwają od 1 lipca do 5 września.

  • Opłaty

Cena za semestr 800

Cena za całość 2400

  • Prowadzący zajęcia

(zdjęcie) Dr Agnieszka Kozak – wykładowca, trener, konsultant. Specjalizuje się w procesowym podejściu do szkoleń oraz budowaniu i wzmacnianiu tożsamości zarówno jednostek jak i organizacji.

(zdjęcie) dr Krzysztof Naczk – psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuje się w problemach z pogranicza duchowości i psychologii. Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź”.

(zdjęcie) mgr Agnieszka Palacz-Chrisidis – wykładowca, psycholog, trener. Specjalizuje się w pracy na zasobach i wspieraniu zdolności, prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych.

(zdjęcie) dr Jacek Sobek – wykładowca, trener, konsultant. Specjalizuje się w psychologii organizacji i zarządzania.

(zdjęcie) mgr Agnieszka Sowińska-Wróbel – trener, coach, konsultant. Specjalizuje się w psychologii pozytywnej i szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji.

  • Materiały do pobrania

Ulotka informacyjna