Katecheza jest filarem wychowania w wierze i potrzebujemy dobrych katechetów. Dziękuję za tę służbę Kościołowi i w Kościele.

Papież Franciszek

 

OPIS STUDIÓW

  • Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych i pedagogicznych.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii.

 

  • Czas trwania studiów:

Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich oraz godzin na platformie. Obejmują  870 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.

  • praktyki katechetyczne – 120 godzin;
  • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin

 

  • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

 

  • Sylwetka absolwenta

Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich, w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

  • Regulamin studiów (link)

a. Zgłoszenie na studia odbywa się w formie onlinehttps://dziekanat.akademiakatolicka.pl/Rekrutacja/RKonto/Register

 

b. Po wypełnieniu zgłoszenia, kandydaci kompletują poniższe dokumenty i dostarczają je do sekretariatu uczelni (najpóźniej do dnia rozmowy rekrutacyjnej włącznie):

⦁ Wydrukowany kwestionariusz z rekrutacji internetowej
⦁ Podanie (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
⦁ Życiorys (własnoręcznie podpisany)
⦁ Odpis i kopia dyplomu mgr
⦁ Opinia Ks. Proboszcza / skierowanie władz zakonnych
⦁ Deklaracja płatności za studia
⦁ Opłata rekrutacyjna – 50 zł

 

c. Rozmowa rekrutacyjna w siedzibie uczelni odbędzie się –  23 września 2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 19  (wspólne, krótkie spotkanie kandydatów z kierownikiem studiów, następnie rozmowy indywidualne).

 

Koszt podyplomowych studiów – 600 zł/ semestr

Kierownik podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych

dr Marzanna Dubińska

Dyżur (10:30-15:00)

e-mail: mdubinska@akademiakatolicka.pl