Posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

W środę 13 czerwca br. odbyło się posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Tematem spotkania była: Nowa ewangelizacja w perspektywie teologicznej. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Prelegent przybliżył zebranym genezę pojęcia nowej ewangelizacji i przedstawił wiele możliwych sposobów zdefiniowania tego zjawiska.

Nakreślając perspektywę historyczną, Ks. Rektor wskazał na spadek początkowego entuzjazmu, który panował w Kościele po Soborze Watykańskim II i brak nowych form religijności, które mogłyby zastąpić wcześniejsze, tracące na znaczeniu po reformie soborowej. Prelegent podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest zachętą do tworzenia i przekazywania nowej treści, ale tchnięciem nowego ducha i zapału w przekazywanie Ewangelii Chrystusowej. Podstawą nowej ewangelizacji pozostaje teocentryzm i chrystocentryzm. Osoba Chrystusa jest sednem głoszenia kerygmatu. Człowiek jest drogą Kościoła, ale celem jest Bóg. Adresatami nowej ewangelizacji są wszyscy ludzie, gdyż każdemu – chociaż z innych nieco powodów – przekaz Dobrej Nowiny jest niezbędny. Człowiek żyjący w społeczeństwach zachodniej Europy często zatracił poczucie sacrum na skutek fałszywego przekonania o samowystarczalności, natomiast żyjący w społeczeństwach poddanych indoktrynacji komunistycznej byli ofiarami zaplanowanej sekularyzacji. Podsumowując Ks.Rektor podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest nową organizacją duszpasterstwa, ale stworzeniem możliwości spotkania interpersonalnego: Chrystusa i człowieka.