PRO REDEMPTIONE

statuetka5 listopada 2016 r. Ks. Rektor Krzysztof Pawlina otrzymał nagrodę Pro Redemptione.

Kwartalnik „Homo Dei” oraz Wydawnictwo Homo Dei nagrodziło Ks. Rektora za literacką działalność na rzecz duszpasterstwa i troskę o formację kapłańską.

GRATULUJEMY!