Profesor PWTW został Rektorem Angelicum – Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie

Ojciec Michał Paluch urodził się 14 marca 1967 roku w Jarocinie. Do Zakonu wstąpił w wieku 20 lat, w 1993 roku złożył śluby wieczyste, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. W 2001 roku obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu, a w roku 2013 uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2010 był dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie, a 2010-2013 rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie. Od 2014 roku jest wykładowcą teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i regensem studiów w Polskiej Prowincji Dominikanów. Jest także członkiem Rady ds. Promocji Studiów Zakonu Kaznodziejskiego.

Historia Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu, zwanego popularnie Angelicum, sięga korzeniami XIII wieku. Uczelnia jest bowiem spadkobiercą średniowiecznego studium conventuale, które Zakon Dominikanów założył w rzymskim klasztorze Santa Sabina około roku 1222. Od 1265 roku nauczał tutaj św. Tomasz z Akwinu. W 1577 roku dominikańska szkoła została przemianowana na Kolegium Świętego Tomasza z Akwinu. W 1906 roku zostało ono podniesione przez Piusa X do rangi uczelni papieskiej.

Wśród profesorów Angelicum jest obecnie dwóch polskich dominikanów: Wojciech Giertych i Ryszard Rybka. Do grona absolwentów tej uczelni należą m.in. św. Jan Paweł II, który w 1948 roku uzyskał tu doktorat, a także m.in. abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki, abp Mieczysław Mokrzycki i abp Konrad Krajewski. Ojciec Michał jest drugim polskim dominikaninem, który został rektorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. W latach 1993-2002 funkcję tę pełnił ojciec Władysław Kaczyński.