Przemówienie z okazji uroczystego wręczenia dyplomów – ks. Rektor PWTW Krzysztof Pawlina