BST 2/2016

ARTYKUŁY

ks. Bartosz Porzeziński 
Czy miłosierdzie Boże i Jego sprawiedliwość wzajemnie się wykluczają czy uzupełniają? Refleksja u progu Roku Miłosierdzia
Do Divine Mercy and his justice exclude or complement one another? Reflection at the beginning of the Year of Mercy

o. Zbigniew Szulczyk 
Wybrane zagadnienia na temat miłosierdzia w Biblii i u Ojców kościoła
Selected issues on the mercy of the Bible and the Fathers of the Church

Anna Angelika Makowska
 „Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić” (Mt 25, 42) – ubóstwo i wykluczenie społeczne.
„I was hungry and you gave me food; I was thirsty and you gave me drink”(Mt 25, 42) – poverty and social exclusion.

ks. Rafał Łaskawski 
Orędzie miłosierdzia w nauczaniu papieża Franciszka
The message of mercy in the teaching of Pope Francis

ks. Wojciech Kowalski
Znaczenie wyrażenia „sól ziemi” w Mt 5, 13
The Meaning of the Expression 'Salt of the Earth’ in Mt 5: 13

s. Małgorzata Pagacz USJK 
Odpowiadanie na Jezusowe „Pragnę” (J 19, 28)jako istotny rys duchowości i misji św. Urszuli Ledóchowskiej i św. Matki Teresy z Kalkuty
The reply to the words of Jesus „I thirst” (J 19:28) as an essential feature of the spirituality and mission of St. Ursula Ledóchowska and St. Mother Teresa of Calcutta

Oxana Povshednaya 
Symbolika zwierząt w judaizmie biblijnym na przykładzie Księgi Mądrości Syracha
Animal Symbolism in Biblical Judaism, using Examples from the Book of the Wisdom of Sirach

Nelly Langer
Theology of Woman in Joseph Ratzinger – Benedict XVI
Teologia kobiety u Józefa Kardynała Ratzingera – Benedykta XVI

ks. Krystian Sacharczuk 
Mounierowskie rozumienie wolności, zaangażowania i komunikacji dla praksis życia osobowego człowieka
Mounier’s understanding of freedom, commitment and communication for the praxis of personal life

Justyna Kwiatkowska-Kornatko
Edyta Stein – Byt (Sein) pierwszy a analogia entis
Thema:   Edith Stein  – „Primum Sein und Analogie entis“

o. Krzysztof Trębski MI 
La difesa della vita nel Magistero di Papa Benedetto XVI
Obrona życia w Magisterium Papieża Benedykta XVI
The defense of life in the Magisterium of Pope Benedict XVI

ks. Franciszek Urmański
Koncepcja prawdy we wczesnych pismach filozoficznych św. Augustyna z Hippony
The concept of truth in the empty philosophical pathologies st. Augustine from Hippone

 

RECENZJE

ks. Szymon Nowicki 
Pierre-Alain Giffard, Wzrastanie Kościoła. Narzędzia i sposoby ożywienia wiary w parafii, Wydawnictwo Przystanek Jezus, s. 240

  

SPRAWOZDANIA

Paweł Filipczak
Sprawozdanie z konferencji naukowej doktorantów pt. Oblicza Miłosierdzia. Inspiracje, obserwacje, odpowiedzi

dk. Michał Skierkowski
Sprawozdanie z sympozjum pt. Spotkania z islamem. Między konfrontacją a dialogiem

Nota o autorach