WST V/1992

Część pierwsza
ARTYKUŁY

Bp. Kazimierz ROMANIUK
Studia paulina (1Kor 15, 5.7; Ga 2,1n)

Ks. Roman BARTNICKI
Człowiek w Biblii. Szkic antropologii biblijnej

Święty Grzegorz z Nazjanzu. Epigramy (2),
Przełożył Jerzy ŁANOWSKI, opracował ks. Marek STAROWIEYSKI

Ks. Ludwik KRÓLIK
Dziesięć dokumentów związanych z parafią Rokitno

Diariusz wojażu rzymskiego ks. Macieja Borkowskiego,
Wstęp, opracowanie i przygotowanie do druku
Ks. Michał GRZYBOWSKI

Ks. Stanisław WARZESZAK,
Evaluation théologique et éthique des applications technologiques du génie génétique

Ks. Janusz TARNOWSKI
Budzenie i rozwój sumienia

Część druga
OMÓWIENIA I RECENZJE

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Kronika apokryfów

Ks. Stanisław WARZESZAK
Z twórczości Hansa Jonasa (1): Problematyka odpowiedzialności za życie

Recenzje