WST XXIX/1/2016

ROK MIŁOSIERDZIA

Ks. Jozef Warzeszak,
Bliskość Boga wyrazem Jego miłości i miłosierdzia w ujęciu Benedykta XVI
Closeness of God as an expression of His love and mercy from the perspective of Pope Benedict XVI

o. Paweł Warchoł OFMConv,
Trynitarny wymiar miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania
The Trinitarian Aspect of Mercifulness in the Sacrament of Penance and Reconciliation

Ks. Janusz Strojny,
Miłosierdzie Boże drogą do zjednoczenia w Chrystusie
The Divine mercy as a path to unification with Christ

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM,
Użycie terminu éleos („miłosierdzie”) w Pochwale ojców (Syr 44–49)
The Use of the Term „éleos” („mercy”) in The Praise of Ancestors (Sir 44-49)

Ks. Maciej Raczyński-Rożek,
Odpust – ostateczne zgładzenie grzechów
Indulgence – destruction of all human sin

Ks. Piotr Wierzbicki,
Miłosierdzie w prawie kanonicznym
Mercy in the canon law

 

TŁUMACZENIA

Ks. Krzysztof Bardski,
Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny perspektywy interpretacji symbolicznej
The Parables of God’s mercifulness (Luke 15) – an alternative translation and the perspectives of the symbolical interpretation

 

VARIA

Ks. Krzysztof Pawlina,
John Paul II and the young generation

o. Jozef Kulisz SJ,
Teilhardowskie kryterium wyboru religii Teilhard’s Criterion of Religion Choice

Ks. Jan Wojciechowski,
The endaveour to know – from eanigma to species and its rejectio. The development of the medieval semantics from Alcuin to Ockham – Some chosen problem

s. Lidia Witkowska FSK,
„Duchowość Prawdy” w życiu s. Teresy od Krzyża FSK. Pielgrzymowanie do własnego wnętrza
„The Spirituality of Truth” in the life of Sr Teresa of the Cross FSK. The pilgrimage to the inner self

Stanisław M. Krolak,
Listy pasterskie jako forma współczesnej ewangelizacji na przykładzie epistolografii abp. Kazimierza Świątka
The pastoral letters as a form of modern evangelization based on a examples from epistolography of Archbishop Kazimierz Świątek

Nota o autorach