WST XXVIII/3/2015

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

O. Zdzisław J. Kijas OFMConv
Sakramenty święte – odpowiedzią Kościołana współczesne podejście do seksualności.
The holy sacraments as the Church’s response to the contemporary approach tosexuality. 

Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
Wychowanie chrześcijańskie i formacja moralna w rodzinie.
Christian education and moral formation in the family. 

O. Jarosław Kupczak OP
„Znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). O proroczym znaczeniu encykliki „Humanæ vitæ”
„A sign of contradiction” (cf. Lc 2, 34). On the prophetic character of the encyclical „Humanae vitae” of Paul VI.

Ks. Robert Skrzypczak
Magisterium po obniżonej cenie? Teologiczne obawy na marginesie synodu poświęconego rodzinie.
Magisterium at a reduced price? Theological concerns on the sidelines of the Synod on the Family. 

Ks. Janusz Stańczuk
Aktywność rodziców w liturgii słowa jako element pedagogiki wiary.
Parents’ participation in Liturgy of the Word as an element of pedagogics of faith. 

O. Grzegorz Zakrzewski OSPPE
Skutki braku wychowania w rodzinie w wyniku przemian obyczajowo-społecznych a proces przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
The consequences of the lack of upbringing in a family as a result of moral-social changes and the process of preparation for marriage and family life. 

Ks. Bartosz Skawiński
Ewolucja kanonicznego prawa małżeńskiego na przykładzie „bonum coniugum”
„Bonum coniugum” as an example of the canonical marriage law evolution. 

EKOLOGIA

Ks. Józef Warzeszak
Świat i motywy jego ochrony we Franciszkowej encyklice „Laudato si’”
World and reasons for its protection in Pope Francis’ encyclic titled: “Laudato si”. 

Ks. Rafał Czekalski
Chrześcijańskie rozumienie kwestii ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem teologii prawosławnej
Christian understanding of the issue of ecology with particular regard to Orthodox theology. 

VARIA

Marcin Imach
Iran przyjazny dla chrześcijan?
Iran nice for Christians ? 

Ks. Władysław Wyszowadzki
John Paul II’s anxiety concerning the Good of the world. The historical background to the encyclical.

Noty o autorach