WST XXVIII/4/2015

STUDIA PATRYSTYCZNE

Ks. Marek Starowieyski
Les animaux dans la littérature patristique
The role of animals in patristic literature

Ks. Waldemar Turek
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Rola słowa Bożego w życiu konsekrowanym na podstawie niektórych tekstów św. Hieronima
„Ignorance of The Scriptures is Ignorance of Christ”. The Role of The Word of God in Consecrated Life According to some Texts of St Jerome  

O. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM
Symbolika wieńców w starożytności chrześcijańskiej
The symbolism of the wreaths in early Christianity 

Ks. Mirosław Mejzner SAC
La figura di Cristo come una chiave di lettura dell’ „Epistola di Barnaba”
The figure of Christ as the key to reading the Epistle of Barnabas

Ks. Grzegorz Ostrowski
Co św. Ambroży pisze w „Listach” na temat małżeństwa?
What St. Ambrose writes in Letters about marriage? 

Ks. Dadżad Tsaturyan
The Creed of the Armenian Apostolic Holy Church according to St. Grigor of Tat’ev

Katarzyna Maria Dźwigała
Elementy propagandowe w kontakionach Romana Melodosa
The Element of Propaganda in the Kontakia of Romanos the Melodist 

STUDIA BIBLIJNE

O. Waldemar Linke CP
Uwierzyć w Chrystusie (Ef 1,13.15)? Jezus Chrystus a wiara Kościoła w Liście do Efezjan
Believe in Christ (Eph 1,13.15)? Jesus Christ and the faith of the Church in Eph 

Ks. Kazimierz Pierzchała
Starotestamentowa preegzystencja chrystologii
The Old Testament last existence christology 

VARIA

Ks. Krzysztof Pawlina
Obraz polskiej młodzieży przed Światowymi Dniami Młodzieży 2016
Profile of Polish youth ahead of the World Youth Day 2016 

Bp Wojciech Osial
Narodziny „Katechizmu Kościoła Katolickiego” a posoborowa odnowa katechezy
The Catechism of the Catholic Church and the post-Conciliar renewal of catechesis 

Noty o autorach