WST XXVIII/1/2015

Artykuły

Ks. Roman Bartnicki
Ostatnia Wieczerza nową Paschą Jezusa (Mk 14, 22-25)

 

Ks. Henryk Witczyk
Jak psalmy pochodzą od Boga

 

Ks. Janusz Kręcidło MS
Kontekst społeczny i teologiczny Księgi Przysłów

 

Ks. Janusz Lemański
Zakaz spożywania wieprzowiny (Kpł 11,7; Pwt 14, 8): czas i przyczyny  jego sformułowania

 

Ks. Waldemar Linke CP
Logos Wcielony i słowo przepowiadane. Teologia Słowa Bożego i  praktyka przepowiadania słowa Bożego w „Verbum Domini”, „Lumen fidei” i  „Evangelii gaudium”

 

Ks. Adam Kubiś
Jezus piszący po ziemi (J 8, 6.8). Przegląd poszukiwań dotyczących treści  napisu, znaczenia gestu i kwestii piśmienności Jezusa

 

Ks. Dariusz Bartoszewicz
Nowy krok metodologiczny w hermeneutyce biblijnej w ujęciu  Benedykta XVI

 

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM
Powstanie Samarytan a ich obraz w Syr 50, 25-26

 

Ks. Krzysztof Siwek
„Gdy go ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie” (Mdr 5, 2). W  poszukiwaniu dróg nawrócenia według Mdr 5, 3-8

 

Barbara Strzałkowska
Księga Pieśni nad Pieśniami w LXX

 

Tłumaczenia

Ks. Krzysztof Bardski
Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze (Mt 5–7)

 

Varia

Ks. Krzysztof Pawlina
Józef kardynał Glemp – prymas przełomu systemów

 

Ks. Piotr Wierzbicki
Zasada współpracy prawem i obowiązkiem wszystkich wiernych chrześcijan w prawodawstwie Kościoła