WST XXXI/4/2018

5 0 – L E C I E   E N C Y K L I K I   H U M A N A E   V I T A E

Ks. Robert Skrzypczak
Współpracownicy Boga. „Humanae vitae” w świecie rodzicielskiej małoduszności
God’s Collaborators. “Humanae Vitae” in the World of Parental Pettiness

Ks. Marcin Uhlik
Czy sztuczne łożysko może zostać zastosowane jako eksperymentalna metoda ratowania życia wcześniaków?
Could artificial placenta be used as experimental therapy to save extremely preterm babies? 

Ks. Józef Warzeszak
Wkład ks. Stanisława Warzeszaka (1958–2017) w rozwój polskiej bioetyki
Contribution of fr. Stanisław Warzeszak (1958-2017) to the development of Polish bioethics 

S T U D I A   F I L O Z O F I C Z N E

Ks. Józef Kożuchowski
Chrześcijańska nadzieja według Roberta Spaemanna
Christian hope according to Robert Spaemann 

Ks. Tymoteusz Mietelski
Interpretacja ciała ludzkiego w ujęciu Edyty Stein
Edith Stein’s interpretation of the human body

S T U D I A   B I B L I J N E

Jan M. Kozłowski
“The Stigmata of Jesus” in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17
“The Stigmata of Jesus” in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17 

Ks. Krzysztof Bardski
Być uczniem Jezusa – alternatywna parafraza Mt 10–12
To be a disciple of Christ – alternative paraphrase of Matth. 10–12 

V A R I A

Ks. Jan Miazek
Rękopiśmienne pontyfikały przedtrydenckie
Handwritten pre-Tridentine Pontificals

Ks. Giacomo Calore
Teologiczne znaczenie osoby i natury w świetle chrystologii Soboru Chalcedońskiego
Theological significance of person and nature in the light of Christology of the Council of Chalcedon 

Ks. Jarosław Babiński
Apreciacíon personal del hombre como antidoto contra crisis .contemporánea de la identidad de la “generación Y” (net-generación)
Personal understanding of man as an antidote to the contemporary identity “generation Y” (net-generation) crisis

Nota o autorach