Rada Naukowa

 

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury – „Seraficum” w Rzymie)

ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

ks. prof. PWTW dr hab. Jan Miazek (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

ks. dr hab. Ryszard Selejdak (Kongregacja ds. Duchowieństwa, Watykan)

ks. dr hab. Waldemar Turek (Papieski Uniwersytet Salezjański , Rzym)