Redakcja

 

Kolegium Redakcyjne powołane przez Radę Wydziału PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela

 

Redakcja

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (redaktor naczelny)

ks. dr Janusz Stańczuk (sekretarz naukowy)

ks. dr Andrzej Persidok

ks. dr Piotr Burgoński

 

Redaktorzy tematyczni

ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Kur (nauki biblijne)

ks. prof. PWTW dr hab. Robert Skrzypczak (teologia)

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak (nauki prawne)

 

Redakcja językowa

mgr Hanna Stompor (język polski)

mgr Monika Nowosielska (język angielski)

mgr Katarzyna Marczuk (język niemiecki)

 

Lista recenzentów

doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th. (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)

dr. Radoslav Lojan, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja)

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)