Rekolekcje dla Liderów i Absolwentów Szkoły Nowej Ewangelizacji

Być narzędziem Chrystusa

26 października 2013 r.

Rekolekcje dla Liderów i Absolwentów Szkoły Nowej Ewangelizacji

prowadzi Ojciec Jan GÓRA

10.00 Rozpoczęcie Rekolekcji

I konferencja – Ojcostwo jako górna granica rozwoju człowieczeństwa na

podstawie promieniowania ojcostwa Karola Wojtyły

Kawa, herbata

11.30 II Konferencja – Jan Paweł II Ojciec – kim był dla mnie (w przededniu kanonizacji)

12.30 obiad

14.30 III konferencja – Lednica (Jamna) – być narzędziem Chrystusa

Kawa, herbata

16.30 Msza święta

IV konferencja – Język wiary, doświadczenie wiary

17.30 Zakończenie

 

Są jeszcze wolne miejsca na Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji i Laboratorium Nowej Ewangelizacji.

Plan roczny SLNE oraz dokumenty

Zapraszamy do zgłaszania się do sekretariatu Papieskiego Wydziału Teologicznego z podaniem, wypełnioną ankietą personalną oraz pozostałymi potrzebnymi dokumentami.