O tym, co w tym roku proponuje Akademia Katolicka w Warszawie opowiada tygodnikowi Niedziela ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW.

Ks. Jarosław Grabowski: Ostatnie badania społeczeństwa mówią o postępującym kryzysie wiary. Wielu ludzi jest dziś przekonanych, że wystarczy im ufność pokładana w Bogu, nie zaś zgłębianie prawd wiary. Czy zatem uczelnie katolickie przetrwają?

Ks. prof. Krzysztof Pawlina: Europa kilka razy przechodziła kryzys wiary. Doświadczenie pokazuje, że środowisko akademickie i naukowe jest miejscem, które przechowuje ziarna wiary, ziarna prawdy dla kolejnych pokoleń. Kryzysy wiary się zdarzają, kiedy jednak minie czas burzy i niepokoju, trzeba odbudowywać świat, Kościół, społeczeństwo. Dlatego uczelnie katolickie, w tym również nasza akademia, muszą zrobić wszystko, aby ocalić najcenniejsze wartości wiary.

To prawda, ale czy wystarczy trwać?

To najważniejsze. W czasie wielkiej wędrówki ludów Europa straciła większość starożytnych osiągnięć. Dzięki Kościołowi i klasztorom benedyktyńskim przetrwało jednak wiele cennej nauki, która umożliwiła ponowne ożywienie kontynentu. Misją uczelni jest poszukiwanie prawdy i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Dlatego trwanie, o którym mówimy, nie jest rzeczywistością statyczną.

W Polsce jest kilka wydziałów teologicznych. Czym się wyróżnia Akademia Katolicka? 

Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje studia teologiczne w systemie blended learning, czyli w formule mieszanej częściowo zdalnie, z kilkoma zjazdami w czasie roku akademickiego. Każdego roku na te studia zapisuje się kilkadziesiąt osób, które nie miałyby możliwości zgłębienia teologii w żaden inny sposób. Najczęściej są to ludzie pracujący, ojcowie i matki rodzin, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, osoby mieszkające poza Warszawą, a nawet za granicą.

Proponujecie coś więcej oprócz teologii?

Oczywiście. Na Akademii Katolickiej można studiować katechetykę, etykę, a od 2 lat działa kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną Ten, również unikatowy w skali kraju, system studiów licencjackich pozwala połączyć misję muzyka kościelnego – np. organisty – z funkcja nauczyciela muzyki w szkole. Obok studiów akademickich prowadzimy też kursy pastoralne roczne – lub dwuletnie, takie jak: Akademia Dziennikarstwa, Studium Małżeństwa i Rodziny, Szkołę Duszpasterzy Młodzieży, Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej i inne. Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Kto dziś wybiera teologię? Kim są wasi studenci?

Prowadzimy studia niestacjonarne, zajęcia odbywają się najczęściej w soboty, dlatego naszymi studentami są osoby pracujące zawodowo, kształcące się na innych uczelniach bądź spełniające swoje marzenia o poszukiwaniu śladów Boga na ziemi. Często są to ludzie już w sile wieku. Przychodzą na naszą uczelnię, ponieważ spotykają tu życzliwych i kompetentnych wykładowców, miłą administrację, poznają ludzi, z którym jak to się  mówi – jest im po drodze. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nasze czesne należy do najniższych w kraju.

Co nowego uczelnia zaproponuje w nadchodzącym roku akademickim?

Po raz pierwszy w tym roku otwieramy kurs zatytułowany „Sztuka bycia katechetą”. Jest to propozycja dla osób, które już wykonują ten zawód. Kurs składa się z zajęć wykładowych i warsztatów. Będzie obejmował kilka bloków tematycznych sztuka dobrego mówienia, sztuka widzenia i widzenie sztuki, sztuka interpretowania kontrowersyjnych faktów z historii Kościoła oraz sztuka bycia z innymi. Ukończyć studia katechetyczne to podstawa, ale być dobrym katechetą to sztuka. I właśnie jej chcemy nauczyć. Tyle jest dziś utyskiwań na katechezy. Akademia Katolicka wychodzi naprzeciw tym problemom. Każdy, kto chce być kompetentny w swoim zawodzie, kończy stosowne kursy, dokształca się. Jednoroczny kurs „Sztuka bycia katechetą” wpisuje się w proces doskonalenia zawodowego.

Katecheci nie mają dziś łatwego życia, to fakt. Jednak kolejnym problemem jest brak nauczycieli etyki…

Już drugi rok zapraszamy na podyplomowe studia z etyki. Trwają one trzy semestry. Zdobycie tego dyplomu uprawnia nauczycieli do prowadzenia zajęć z etyki w polskich szkołach Wielu nauczycieli poszukuje dodatkowych studiów, które pozwolą im uzupełnić ich nauczycielski etat. Dlatego nasza propozycja może się przydać osobom, które poświęcają swoje życie wychowaniu dzieci i młodzieży.

Wśród ofert edukacyjnych na Akademii Katolickiej moją uwagę zwróciła ,,Teologia dla zabieganych”. Czy ,,zabiegani” mają czas na studiowanie?

To dwuletni kurs teologiczny – w praktyce jedna sobota w miesiącu. Podczas tego kursu najciekawsi wykładowcy teologii prezentują wybrane zagadnienia z tej dziedziny. Naszym celem jest zainteresowanie jak największej liczby osób tajemniczym pięknem teologii. Ponadto, nie będąc pełnowymiarowym studentem uczelni, uzyskuje się dostęp do niezwykle ciekawych wykładów, kompetentnych wykładowców, którym można zadać nurtujące ludzi pytania. Bywa też, że ten kurs zachęca słuchaczy do podjęcia potem regularnych studiów. Podobną rolę pełni dwuletnia Szkoła Biblijna. Zainteresowanie Biblia nigdy nie maleje, szczególnie, gdy słowo Boże jest przybliżane językiem bliskim sercu ludzi wierzących.

Z wypowiedzi Księdza wynika, że owo trwanie, o którym mówiliśmy na początku, jest w rzeczywistości bardzo dynamicznym procesem poszukiwania mądrości i wiary…

Pewnie nie byłoby to możliwe, gdy by nie wspólna modlitwa pracowników i studentów uczelni. Wydłużona przerwa obiadowa umożliwia udział w Eucharystii. Wykłady zaczynają się i kończą modlitwą. Czasem organizujemy wspólne pielgrzymki. Nawet na korytarzu, gdy się czeka na egzamin, można złapać za rękaw któregoś z przechodzących kapłanów i poprosić o błogosławieństwo. W naszym rozumieniu bowiem teologia to nie tylko wykłady. Teologia to mądrość życia. Ⓒ  Wywiad dla tygodnika Niedziela nr 38/18/09/2022