Relacja ze Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji

Sobotnia Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji rozpoczęła się od wykładu ks. Józefa Górzyńskiego na temat liturgii, która jest centrum życia wspólnoty wierzących. Ks. Górzyński wychodząc od dokumentów papieskich przedstawił jak cenne jest świadome uczestniczenie w liturgii Kościoła. Zadawał kluczowe dla chrześcijańskiego przeżywania liturgii pytania – czy potrzeba w obecnych czasach wychowywać do rozumienia liturgii czy upraszczać ją do tego stopnia, aby była zrozumiała dla wszystkich wiernych. Pod koniec wykładu podkreślał wartość znaków w życiu codziennym. Zwyczajne przedmioty, takie jak krzyż umieszczony w centralnym miejscu w mieszkaniu czy kapliczka, która jest czytelnym znakiem przynależności przestrzeni miejskiej dla Boga są ważnym elementem prywatnej pobożności, z której nie warto rezygnować.

Po przerwie posiłkując się projektorem wykład rozpoczął Piotr Herman, dyrektor zarządu firmy telekomunikacyjnej Materna. Tematem wykładu była Mobilna parafia w służbie Nowej Ewangelizacji.

Następnie uczestnicy Szkoły Liderów uczestniczyli w Mszy św. Po posileniu ducha, przyszedł czas na pokrzepienie ciała. Po obiedzie p. Piotr Herman oraz p. Mateusz Sieniewicz poprowadzili warsztaty „Nowoczesna komunikacja w Kościele”.

Zobacz galerię zdjęć