Rocznica śmierci Jana Pawła II 

„I o to proszę – proszę, abyście się za mnie modlili za życia mojego i po śmierci”

Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej są dla nas zobowiązaniem, by jako Kościół i społeczeństwo modlitwą spłacać olbrzymi dług wdzięczności za życie, posługę i świętość papieża z Polski. Również nasza Uczelnia – pracownicy i studenci – włączają się w tę modlitwę.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie posiada wyjątkowy tytuł do wdzięczności wobec kard. Karola Wojtyły.  Na początku lat sześćdziesiątych, w trudnym okresie po usunięciu wydziału teologicznego z Uniwersytetu Warszawskiego, powstała konieczność powołania nowej uczelni dla przyszłych kapłanów. Dnia 1 października 1962 r. kard. Stefan Wyszyński skierował do Stolicy Apostolskiej pismo w tej sprawie. W późniejszych latach rozwój uczelni był możliwy m.in. dzięki staraniom kard. Karola Wojtyły. Z jego inicjatywy Episkopat powołał w 1970 r. Komisję ds. Nauki Katolickiej, a dwa lata później Radę Naukową. W archiwum naszej uczelni zachowały się dokumenty z autografami kard. Wojtyły, który jak przewodniczący obu tych gremiów z całych sił starał się o zapewnienie szkolnictwu katolickiemu prawidłowego poziomu nauki.

W 1988 r. w wyniku starań kard. Józefa Glempa, za zgodą Jana Pawła II, nasza uczelnia dołączyła do zaczytanego grona szkół noszących nazwę wydziału papieskiego.

Wdzięczni za lata współpracy i za troskę o uczelnie katolickie w Polsce ofiarujemy naszą modlitwę – nie tylko dzisiaj – ufni w nieustanne orędownictwo świętego Jana Pawła II dla naszej Uczelni, dla pracowników, studentów i przyjaciół.