Rozdanie dyplomów w Szkole Biblijnej

W sobotę 4 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie zajęć w Szkole Biblijnej Collegium Joanneum, w roku akademickim 2021/2022. Pierwsza grupa absolwentów ukończyła drugi rok zajęć, odbywając kursy zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu.

O godzinie 17.00 odbyła się Eucharystia, którą w kościele OO. Kapucynów odprawił ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor AKW. W skierowanym do studentów słowie wskazywał, że studiowanie Biblii weryfikuje się w życiu i w codziennych wyborach.

Po Eucharystii ks. Rektor wręczył absolwentom drugiego roku dyplomy uczestnictwa. Wielu absolwentów zgłosiło już chęć kontynuacji zajęć podczas kolejnego, dodatkowego roku z wykładami monograficznymi, które będą dotyczyły różnych tekstów i ksiąg Pisma świętego. Studenci pierwszego roku natomiast podejmą w kolejnym roku akademickim zajęcia ze Starego Testamentu. Serdecznie zapraszamy nowych studentów do naszej Szkoły Biblijnej na rok 2022/2023.