Rozdanie dyplomów

Posłanie Jezusa Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (MK 16,15) wybrzmiało z wielką mocą w Akademii Katolickiej w Warszawie, bowiem 23 kwietnia słuchacze Podyplomowych Studiów otrzymali z rąk Księdza Rektora świadectwa ukończenia studiów.  Uroczysta Msza Święta dziękczynna, ciepła atmosfera i ostatnie chwile spędzone w gronie społeczności uczelnianej  nauczycieli religii – głosicieli Ewangelii.

Wszystkim Absolwentom Podyplomowych Studiów Teologiczno Katechetycznych serdecznie gratulujemy!

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski