Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Etyki dla Nauczycieli (godz. 10.00)