Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne (godz. 16.00 – 18.00)