Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia niestacjonarne (godz. 16.00-18.30)