Rozpoczęcie zajęć w trybie kwartalnym (e-learning)

W poniedziałek 25 października br. o godz. 10.00 rozpoczną się na naszej Uczelni zajęcia dla studentów teologii w trybie kwartalnym. Ten sposób studiowania oznacza, że studenci przyjeżdżają na Uczelnię 3 razy w roku. Każdy zjazd trwa tydzień (poniedziałek-piątek).  Studiowanie w systemie kwartalnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część zajęć udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Informujemy, że na tego typu studia jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacji udziela Sekretariat PWTW.

 
 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Sekcja św. Jana Chrzciciela

 

rozpoczyna nowy cykl studiów magisterskich z teologii:

 

Studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia

ze specjalności: teologia ogólna i katechetyka

cykl kwartalny połączony z kształceniem na odległość (KnO)

 

Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

W zaproponowanym systemie studiowania studenci biorą udział w trzech sesjach wykładowych w ciągu roku trwających od poniedziałku do piątku. Studiowanie w systemie kwartalnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część treści programowych udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat PWTW. Koszt: 1000 zł za rok.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na podstawie złożonych w Sekretariacie lub przesłanych pocztą następujących dokumentów: podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis i ksero), świadectwo maturalne z religii, opinia proboszcza parafii zamieszkania, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia, ksero dokumentu tożsamości, opłata wpisowa (75 zł).

 

Kontakt:

ul. Dewajtis 3,

01-815 Warszawa

tel/fax.: 22 869 98 90

e-mail: sekretariat-pwtw@pwtw.mkw.pl

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,

w czwartek w godz. 10.00-18.00.