Ceremonia inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Śpiewem „Gaude Mater Polonia” rozpoczęła się druga część inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

O studentach, którzy tęsknią za źródłem i którzy „idą do miejsca, gdzie zaczęła się nauka. A zaczęła się ona od zachwytu nad światem” – mówił na wstępie w przemówieniu okolicznościowym Rektor papieskiej uczelni ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. „Jeśli oprócz zachwytu ktoś poczuje w sercu odrobinę wdzięczności za piękny świat – nie wiedząc nawet dla Kogo – właśnie w tym momencie rodzi się teologia, czyli myśl o Stwórcy”.

W nadchodzącą 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki, ks. Rektor zachęcał do refleksji nad rolą papieskiej uczelni i jej zadaniami. W odniesieniu do wolności zauważył, iż można być niewolnikiem w wolnym kraju. „Niewolnikiem nałogów, agresji, Internetu, własnych zachcianek. Tam, gdzie nie ma jasno wytyczonych granic etycznych, wolność często przeradza się w zniewolenie”. I dodał, że papieska uczelnie pragnie posługiwać w odzyskiwaniu tej „wewnętrznej niepodległości”.

W dalszej części uroczystości, ks. prof. dr hab. Piotr Aszyk SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum przedstawił działalność naukowo-dydaktyczną Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, po czym odbyła się immatrykulacja studentów.

Inaugurację uświetnił wykład pt. „Kościół i niepodległość”, który wygłosił historyk, prof. dr hab. Andrzej Nowak.

Na zakończenie uroczystości, błogosławieństwa zebranym udzielił Wielki Kanclerz papieskiej uczelni ks. kardynał Kazimierz Nycz, po czym wszyscy goście zaproszeni zostali na kolację.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski