Rozpoczynamy wydawanie nowej serii naukowej – Fontes et Subsidia Theologiae.

Akademia Katolicka w Warszawie rozpoczyna wydawanie nowej serii publikacji naukowych – Fontes et Subsidia Theologiae. Powstaje ona przy współpracy z wydawnictwem „Jedność”. Celem serii jest wydawanie publikacji wnoszących wkład do współczesnej debaty w dziedzinie teologii. Seria dzieli się na trzy części:
(1) monografie – podejmujące analizę wybranego szczegółowego zagadnienia lub tematu;
(2) podręczniki – prezentujące w sposób syntetyczny oraz usystematyzowany wybrany dział teologii;
(3) dokumenty i przekłady – stanowiące tłumaczenia istotnych dzieł z zakresu teologii.

W serii ukazały się następujące publikacje:

1. M. Wyrzykowski, Uniwersalny wymiar interpretacji alegorycznej Filona z Aleksandrii, Jedność, Kielce 2023

2. K. Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut, Jedność, Kielce 2023.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem serii oraz bezpłatnego pobierania naszych publikacji ze strony:

https://akademiakatolicka.pl/seriawydawnicza/