Akademia Katolicka w Warszawie rozpoczyna wydawanie nowej serii publikacji naukowych – Fontes et Subsidia Theologiae.

Powstaje ona przy współpracy z wydawnictwem „Jedność”.

Celem serii jest wydawanie publikacji wnoszących wkład do współczesnej debaty w dziedzinie teologii.

 

Rada naukowa
ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL)
bp dr hab. Michał JANOCHA, prof. UW (UW)
ks. prof. Dariusz KOWALCZYK (Pontifi cia Università Gregoriana, Rzym)
ks. prof. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ (UKSW)
ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK (UŚ)
ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK (AKW)

Redaktor naukowy serii
ks. dr hab. Krzysztof SIWEK, prof. AKW

Zespół redakcyjny
ks. dr Piotr BURGOŃSKI
ks. dr hab. Marek DOBRZENIECKI
ks. dr Krzysztof MIELNICKI
ks. dr Mateusz WYRZYKOWSKI

Redaktorzy tematyczni
ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI
ks. dr hab. Tomasz JAKUBIAK, prof. AKW
ks. dr hab. Wacław KRÓLIKOWSKI SJ, prof. AKW
o. dr hab. Michał PALUCH OP

Seria dzieli się na trzy części:
(1) monografie – podejmujące analizę wybranego szczegółowego zagadnienia lub tematu;
(2) podręczniki – prezentujące w sposób syntetyczny oraz usystematyzowany wybrany dział teologii;
(3) dokumenty i przekłady – stanowiące tłumaczenia istotnych dzieł z zakresu teologii.

 

W serii ukazały się następujące publikacje:


1. M. Wyrzykowski, Uniwersalny wymiar interpretacji alegorycznej Filona z Aleksandrii, Jedność, Kielce 2023.

Książka ks. Mateusza Wyrzykowskiego ukazuje sposób percepcji Prawa Mojżeszowego przez Filona z Aleksandrii oraz jego interpretację postaci biblijnych występujących w Pięcioksięgu. Tematyka ta ukazuje styk kultury judaistycznej i hellenistycznej, rzucając światło na sposób interpretacji Tory przez Septuagintę i przez diasporę aleksandryjską. Studium poświęcone osobie i dziełom Filona Aleksandryjskiego ze szczególnym uwzględnieniem postaci biblijnych jest cennym przyczynkiem do badań nad metodami lektury i interpretacji Biblii w starożytności.

 

Plik PDF – (Pobierz)

Wersja drukowana – https://jednosc.com.pl/sklep/7283/uniwerslany-wymiar-interpretacji-alegorycznej-filona-z-aleksandrii


O autorze:

Ks. Mateusz Wyrzykowski – ksiądz archidiecezji warszawskiej; doktor teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył seminarium translatorskie prowadzone przez Nida Institute American Bible Society na Pontificia Universita Urbaniana oraz Podyplomowe Studium Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca na Akademii Katolickiej oraz Seminarium Duchownym w Warszawie. Członek zwyczajny Society of Biblical Literature i European Association of Biblical Studies.


2. K. Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut, Jedność, Kielce 2023.

Publikacja ks. prof. Krzysztofa Siwka jest rzetelnym i całościowym opracowaniem naukowym Księgi Rut na podstawie jej wersji w języku hebrajskim, a jednocześnie bardzo przystępnym w lekturze, co zapełnia istniejącą na rynku wydawniczym w tym względzie lukę. Zastosowany język przekazu i wielopoziomowość argumentacji, a także systematyczny wykład zawiłych treści historyczno-krytycznych czyni z tej monografii dzieło, które powinno znaleźć czytelników zarówno wśród profesjonalnych egzegetów, jak i pozostałych odbiorców pragnących zgłębiać tajniki biblijnej wiedzy.

 

Plik PDF – (Pobierz)

Wersja drukowana – https://jednosc.com.pl/jednosc-nauka-658/7284/662/fontes-et-subsidia-theologiae/dokadkolwiek-pojdziesz


O autorze:

Ksiądz Krzysztof Siwek – dr hab. teologii biblijnej, prof. Akademii Katolickiej w Warszawie. Licencjat nauk biblijnych (Pontificio Istituto Biblico w Rzymie). Odbył specjalistyczne studia archeologii biblijnej w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu i języków biblijnych w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Redaktor naukowy serii Lingua Sacra oraz Lingua sacra. Monografie a także Fontes et Subsidia Theologiae. Prowadzi wykłady oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe o profilu formacyjnym. Wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku publikacji książkowych. W centrum zainteresowań badawczych autora znajduje się Corpus Sapientialis Starego Testamentu.