Słowo do studentów przed zimową sesją egzaminacyjną 2021 – ks. Rektor Krzysztof Pawlina