Słowo ks. Rektora, prof. Krzysztofa Pawliny z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego.