Spotkania formacyjne księży archidiecezji warszawskiej

Księży z archidiecezji warszawskiej informujemy, że w październiku zaczynają się spotkania w ramach formacji permanentnej. Pierwsze spotkanie dla księży od 2 do 5 roku kapłaństwa odbędzie się w dniach 19-20 października 2012 r. w siedzibie PWTW przy ul. Dewajtis. W ramach spotkania przewidziana jest modlitwa, konferencje duchowe oraz wykłady („Problemy w parafii – szansa czy zagrożenie?”, „Dlaczego niektórzy ludzie mnie denerwują?”) oraz szkolenie katechetyczne („Ocenianie na lekcjach religii”).

Księży od 6 do 10 roku kapłaństwa zapraszamy na spotkanie 20 października 2012 r. do siedziby uczelni przy ul. Dewajtis. W programie m.in. wykład pt. „Satysfakcja i skuteczność w pracy księdza”.

Szczegółowe informacje i terminy kolejnych spotkań można znaleźć w zakładce „Plany zajęć”.