Spotkanie dziekanów wydziałów teologicznych

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 11 maja ogólnopolskie spotkanie dziekanów wydziałów teologicznych. Temat obrad brzmiał: „Ratio Fundamentalis Sacerdotalis «Dar powołania do kapłaństwa»”.

We wprowadzeniu do spotkania ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, zwrócił uwagę na problemy dotyczące tych wydziałów w kontekście powstającej nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Głos zabrał także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, przewodniczący Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski. Uczestników spotkania powitali ponadto metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc i ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek. „Teologia ma zawsze służyć Kościołowi, a nasze spotkanie umacnia tożsamość teologii jako nauki” – powiedział duchowny.

Na część roboczą spotkania złożyły się trzy wystąpienia: bp. Damiana Bryla – Ratio Fundamentalis Sacerdotalis „Il dono della vocazione presbiterale”, ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Formacja intelektualna kleryków na wydziałach teologicznych oraz ks. dr. Adama Łuźniaka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu – Oczekiwania rektorów wyższych seminariów duchownych wobec wydziałów teologicznych. Po wykładach odbyła się dyskusja, w której dziekani dzielili się swoimi uwagami na temat Ratio Fundamentalis oraz nt. stosunków między wydziałami a seminariami duchownymi. Na koniec spotkania podjęto temat założeń nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

W programie spotkania Księża Dziekani nawiedzili Kopalnię „Guido”, gdzie odprawili Mszę świętą.

Galeria