Spotkanie opłatkowe studentów niestacjonarnych

W sobotę 18 grudnia br. odbyło sie spotkanie opłatkowe dla studentów niestacjonarnych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela. Mszy św. w kościele parafialnym bł. Edmunda Bojanowskiego, sprawowanej w intencji śp. Ks. prof. dr hab. Ludwika Królika, zmarłego przed 11 laty Dziekana PWTW, przewodniczył Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor PWTW w Warszawie. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę cenienia w dzisiejszym świecie „jakości życia, a nie szybkości życia”. Zachęcił również wspólnotę studencką do odkrywania w czasie Bożego Narodzenia „poczucia Bożego życia i Miłości, która uzdalnia do rzeczy, które przekraczają nasze siły”. Mszę św. współkoncelebrowali: Ks. inf. Stanisław Kur – wieloletni profesor PWTW, Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak – Kierownik Studiów Niestacjonarnych oraz Ks. dr Tomasz Jakubiak – adiunkt PWTW. W czasie spotkania opłatkowego, które rozpoczęło się od wspólnego kolędowania i odczytania Dobrej Nowiny, w imieniu wspólnoty studenckiej życzenia złożył obecnym profesorom Pan Piotr Matwiej – starosta III i IV roku studiów. Wśród profesorów był obecny również Ks. prof. dr. hab. Jan Miazek – wieloletni Dziekan PWTW. Ks. Rektor Krzysztof Pawlina, mówiąc o zadaniu przed jakim stoi Papieski Wydział, a którym jest służba Archidiecezji Warszawskiej, stwierdził, że „nauka teologii jest jak zbieranie sianka do żłóbka Pana Jezusa” i życzył wszystkim obecnym, aby byli świadkami Chrystusa.

Galeria