W sobotę 13 kwietnia odbyło się zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół PWTW. Uczestniczyło w nim 29 osób. Zgodnie z ustaleniami zebrania założycielskiego Towarzystwa (23 lutego) i przyjętym wówczas Regulaminem powołane zostały cztery zespoły programowe:  ds. społecznych, nauki, kultury i rodziny. Opracowane przez zespoły projekty i zadania zostaną omówione i przyjęte na kolejnym zebraniu ogólnym Towarzystwa. Ponadto ustalono, że w sobotę, 8 czerwca zorganizowane zostanie spotkanie formacyjne dla członków i sympatyków Towarzystwa (o szczegółowym programie spotkania poinformujemy wkrótce), a w październiku odbędzie się konferencja poświęcona Soborowi Watykańskiemu II z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia jego II sesji.

Członkowie Towarzystwa zobowiązali się do informowania o możliwości podjęcia studiów w Papieskim Wydziale Teologicznym, promocji uczelni w swoich środowiskach oraz wsparcia rekrutacji na rok akademicki 2013/2014.

Wszystkich chętnych do wstąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie serdecznie zapraszamy.

Zarząd TP PWTW