Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności (dochód nie jest istotny).

Aby uzyskać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty: