Srebrny Jubileusz

Teologiczny Instytut w Koninie, 30 listopada, celebrował 25-lecie swojego istnienia. Jest on ośrodkiem zamiejscowym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Mszy św. przewodniczył Pasterz Diecezji Włocławskiej  Bp. Wiesław Meringa. Kazanie wygłosił ks. Rektor Krzysztof Pawlina. W homilii porównał ośrodek teologiczny do palącego się ogniska, w którym rozpalają się serca Bożą miłością. Życzył, aby dbali o ogień tego ogniska i utrzymywali Bożą temperaturę.

Po Mszy św. odbyła się część akademicka. Ks. Rafał Zieliński, dyrektor Instytutu, wygłosił referat o historii Instytutu i o wyzwaniach dla teologii. Następnie wręczono dyplomy magisterskie i indeksy nowym studentom.