,,Duchowość chrześcijańska nie jest przywilejem dla osób wybranych. Piękno życia opartego o Ewangelię, radość wypływająca ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności i troska o własne wnętrze są obecne w sercu każdego chrześcijanina.”

ks. dr Grzegorz Ostrowski (Kierownik Szkoły)

 

 • Dlaczego duchowość?

Duchowość chrześcijanina to głębia życia opartego o Ewangelię, piękno wypływające ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności. Troska o własną duchowość staje się naszym stałym obowiązkiem. Życie nasze jest życiem duchowym, bo otwarte na działanie i inspiracje Ducha Świętego. Zasadnicza kwestia to jak świadomie i z uwagą pielęgnować dar Bożego życia w sobie: jak je rozwijać i nie pozwolić, aby w nas zamierało.

 • Co oferujemy?

W nowym roku akademickim proponujemy naszym Słuchaczom nową formułę spotkań i zajęć dotyczących duchowości. Otwieramy Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej. Ma być dla nas pomocą, abyśmy uczyli się odkrywać głębię własnego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Tak przeżywać je na co dzień, by się nim cieszyć, by owocowało dla nas i dla innych.

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej swój program realizuje w cyklu dwuletnim, łącznie 4 semestry.

Bogaty program tematyczny obejmuje kwestie antropologii chrześcijańskiej, czyli zagadnienia dotyczące człowieka i jego rozwoju, budowania wzajemnych relacji i przeżywania komunikacji z innymi.

Drugi wymiar to kwestie wprost z teologii duchowości, czyli rozwój duchowy, drogi i dynamika wewnętrznego wzrastania człowieka, odkrywanie modlitwy i sakramentów, by liturgia Kościoła stawała się liturgią życia, a życie drogą do Boga.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, teologowie duchowości, bibliści, kompetentni pod względem wiedzy i mający głębokie doświadczenie modlitwy chrześcijańskiej oraz specjaliści od komunikacji międzyludzkiej.

 

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych Słuchaczy: świeckich, siostry zakonne, duchownych, wszystkich, którzy pragną odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.

 • Co po Szkole? (profil absolwenta)

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej jest pomocą na drodze własnego duchowego wzrostu i dojrzewania. Absolwent po ukończeniu Szkoły powinien pogłębić swoją wiedzę z zakresu antropologii, wiedzy o człowieku i duchowości chrześcijańskiej. Powinien otrzymać gruntowne przygotowanie, które będzie mógł wykorzystać w pracy w charakterze kierownika duchowego oraz do szeroko pojętej pracy formacyjnej, czy to w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, czy też w parafiach, jako lider ruchów i stowarzyszeń katolickich i animacji życia duchowego.

 • Forma wykładów

Zajęcia odbywają się w poszczególne środy roku akademickiego po południu, w godz. 15.00-18.30. Mają charakter wykładowy. W każdym semestrze zaplanowanych jest 11 spotkań. Na każde spotkanie składają się dwa wykłady trwające po 1,5 godziny każdy.

Plan zajęć Szkoły duchowości chrześcijańskiej w I i II semestrze 2022/2023

(pobierz)

 • Rekrutacja

Składanie dokumentów od 1 czerwca do 30 września 2022 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września lub 28 września 2022 r. (do wyboru), w godz. 15.00-18.00

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (pobierz)
 2. ankieta personalna (pobierz) + skan zdjęcia
 3. opinia Ks. Proboszcza parafii/ skierowanie władz zakonnych

Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na: sekretariat@akademiakatolicka.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty).

 • Opłaty

Koszt – 400,00 zł/ semestr. Opłatę za I semestr należy wnieść do końca października, za II semestr do końca lutego. Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.

 • Kierownik studiów

Ks. dr Grzegorz Ostrowski

Dyżur (10:00-15:00)