• Co oferujemy?

Zapraszamy na akademickie studium warsztatowo-wykładowe obejmujące zagadnienia dotyczące tworzenia relacji i budowania duchowości małżeńsko-rodzinnej. Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych, elementy bioetyki i biomedyki życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa, płci, psychoprofilaktyka uzależnień, kurs rozpoznawania płodności, umiejętności pracy z grupą i wiele innych. Forma warsztatowa pozwoli na rozwój własny oraz nabycie konkretnych umiejętności pracy grupą.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie potrzeb własnych i innych
 • zdobycie narzędzi radzenia sobie w kryzysie
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • rozwój wiedzy o prowadzeniu życia duchowego
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób, które oprócz nabycia i pogłębienia kompetencji i formacji własnej, są otwarte na możliwość włączenia się w jakąś formę zaangażowania w Kościele, np. związaną z przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa (uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też praca w poradni rodzinnej), organizacją bądź prowadzeniem warsztatów rozwojowych itp.

 • Jak forma zajęć?

Zajęcia będą miały formę warsztatową, wykładową i konwersatoryjną. Będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w soboty przez cztery semestry.

Program studium

 • Część wykładowa:

Biblia o małżeństwie i rodzinie – s. dr hab. Judyta Pudełko

Chrześcijańska wizja małżeństwa – ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak

Teologia ciała i seksualności – mgr Paweł Zuchniewicz

Bioetyka życia małżeńskiego – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC

Duchowość relacji małżeńskiej – mgr Agnieszka Rogalska i mgr Mariusz Rogalski

Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach – mgr Maria Szaniawska-Thiel

Psychologia rozwojowa i wychowawcza – ks. dr Marcin Kłosowski

Psychologia płci – ks. dr Marcin Kłosowski

Psychologia małżeństwa – ks. dr Marcin Kłosowski

DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa – dr Izabela Dmitrowicz (www)

Patologie życia seksualnego – mgr Ewa Maciocha

Małżeństwo w prawie kanonicznym – ks. prof. Tomasz Jakubiak (www)

Teologia duszpasterstwa rodzin – ks. dr Marcin Szczerbiński

Biomedyczne podstawy prokreacji – dr Natalia Suszczewicz

Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) – mgr Beata Chojnacka

 • Część warsztatowa:

Wartości i potrzeby w relacji małżeńskiej – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www)

Kryzysy małżeńskie – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www), Joanna Grabowska

Kryzysy w relacjach – interwencje kryzysowe – Edyta Bartosiewicz (www)

Porozumienie bez przemocy (NVC) – relacje międzyludzkie – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www), Edyta Bartosiewicz (www)

Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych – mgr Marcin Rzeczkowski

Komunikacja z nastolatkiem (kryzysy wieku) – Joanna Berendt, Maja Wyborska

Metodyka pracy indywidualnej –  Joanna Grabowska

Metodyka pracy z grupą – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www)

TERMINY ZAJĘĆ dla I roku w 2022/2023

15 października – s. dr hab. Judyta Pudełko – Biblia o małżeństwie i rodzinie (4h) + ks. dr Marcin Szczerbiński – Teologia duszpasterstwa rodzin + sprawy organizacyjne studiów (4h)

22 października – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC – Bioetyka życia małżeńskiego (8h) 

5 listopada – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) ks. prof. Robert Skrzypczak – Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h) 

26 listopada – [Warsztaty] Marcin Rzeczkowski – Psychoprofilaktyka uzależnień (8h)

3 grudnia  [Warsztaty] Agnieszka Wróbel-Sowińska – PBP (NVC) – Wartości i potrzeby w relacji – wprowadzenie do komunikacji ,,Porozumienia Bez Przemocy” (NVC) (8h)  

17 grudnia – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) ks. prof. Robert Skrzypczak – Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h) 

14 stycznia – [Warsztaty] Agnieszka Wróbel-Sowińska – PBP (NVC) – Komunikacja interpersonalna – Wyrażanie próśb i oczekiwań oraz radzenie sobie z odmową (8h)

4 lutego – [Warsztaty] Agnieszka Wróbel-Sowińska – PBP (NVC) – Komunikacja interpersonalna – Wyrażanie wdzięczności, krytyki i niezadowolenia, czyli jak być autentycznym w tym, co mówimy – 4 kroki NVC (8h)

25 marca – [Warsztaty] Agnieszka Wróbel-Sowińska – Komunikacja interpersonalna – Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych i asertywność w relacjach (8h) 

15 kwietnia – ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia rozwojowa i wychowawcza (4h) mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h)  

22 kwietnia – [Warsztaty] – Agnieszka Wróbel-Sowińska – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie – rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych – techniki i narzędzia (8h)

6 maja – [Warsztaty] Joanna Berent – PBP (NVC) – Komunikacja z nastolatkiem (8h) 

13 maja – ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia małżeństwa (4h) mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h) 

3 czerwca – Maria Szaniawska-Thiel – Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach społecznych (8h)

TERMINY ZAJĘĆ dla II roku w 2022/2023

8 października – [Warsztaty] – Agnieszka Sowińska – Wróbel – Analiza Transakcyjna w budowaniu zdrowych związków i relacji (8h) 

22 października – dr Błażej Szostek – Psychologia systemu rodzinnego (4h) oraz ks. prof. Tomasz Jakubiak – Małżeństwo w prawie kanonicznym (4h) 

19 listopada – dr Izabela Dmitrowicz – DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa (4h) oraz ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia małżeństwa (4h) 

26 listopada – mgr Ewa Maciocha – Patologie życia seksualnego (4h) oraz dr Izabela Dmitrowicz – DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa (4h) 

17 grudnia – [Warsztaty] – Agnieszka Wróbel-Sowińska – Train  the trainers – wprowadzenie do prowadzenia zajęć grupowych (8h)

4 lutego – ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia płci (4h) oraz mgr Ewa Maciocha – Patologie życia seksualnego (4h)

11 lutego – [Warsztaty] – Agnieszka Wróbel-Sowińska – Agnieszka Wróbel-Sowińska – Train  the trainers – metody i techniki pracy z grupą  (8h) 

11 marca  [Warsztaty] – Agnieszka Wróbel-Sowińska – Budowanie motywacji do zmiany zachowań indywidualnych i w aspekcie rodzinnym (8h)

25 marca [Warsztaty] – Joanna Grabowska – Metodyka pracy indywidualnej w oparciu o standardy i założenia podejścia krótkoterminowego (8h)

15 kwietnia – [Warsztaty] – Agnieszka Wróbel-Sowińska – Train  the trainers – metody i techniki pracy z grupą  (8h)

22 kwietnia  ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia płci (4h) oraz mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) (4h) 

13 maja – dr Natalia Suszczewicz – Biomedyczne podstawy prokreacji (8h)

20 maja – mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) (8h) 

3 czerwca – [Warsztaty] – Joanna Grabowska – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie (8h)

 

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-16.00 w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3.

 • Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna

Podanie

Termin składania dokumentów: (Osoby chętne do zapisu proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny 501 928 633)

[Przyjęcie następuje w momencie osobistego zgłoszenia w sekretariacie z kompletem dokumentów oraz wniesieniu opłaty za połowę pierwszego semestru.

 • Opłaty

Koszt studium to 400 zł/os. za semestr dla małżeństw i 500 zł dla indywidualnych osób.

Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.

 • Kierownik studiów

ks. dr Marcin Szczerbiński (tel. 501 928 633)