Co proponujemy?

Studium „Teologia dla zabieganych” to akademicki kurs wiary i teologii. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z fundamentami wiary i chrześcijańskim stylem życia we współczesnym świecie.

Dla kogo?

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące swojej indywidualnej drogi do Boga.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia trwają cztery semestry i od tego roku będą odbywać się w  siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Zapraszamy w jedną sobotę w miesiącu na dwa wykłady: 9.30-11.00 oraz 11.20-12.50.

                                    

Terminy i tematy zajęć w I i II semestrze roku akademickiego  2023/2024 (w trakcie roku z przyczyn losowych mogą nastąpić zmiany terminów lub tematów zajęć).

 

21 października
Ks. dr Janusz Stańczuk: „Co z ekologią po chrześcijańsku?”
Dr Agata Rujner: „Upomnienie braterskie – jak nie stracić brata?”

4 listopada
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina: „Eklezjologia papieża Franciszka”.
Ks. dr Matteo Campagnaro: „Dokąd nas prowadzi Droga Synodalna?”

16 grudnia
Ks. dr hab. Marek Dobrzeniecki: „Człowiek przyszłości – technologia i jej wpływ na rzeczywistość”.
Dr Agata Rujner: „Czy zawsze musimy przebaczać?”.

27 stycznia
Ks. dr hab. Marek Dobrzeniecki: „Teologia ‘śmierci Boga’. Pojęcie wszechmocy Bożej w myśli współczesnej”.
Ks. bp dr hab. Rafał Markowski: „Religie niechrześcijańskie w nauce Kościoła”.

17 lutego
Ks. dr Łukasz Celiński: „Msza trydencka, posoborowa i inne. Jedność w różnorodności”.
Ks. dr Łukasz Celiński: „Jak czcić świętych w Kościele: relikwie, sanktuaria, modlitwy”.

9 marca
Ks. dr hab. Marek Dobrzeniecki: „Teologia ‘śmierci Boga’. Pojęcie wszechmocy Bożej w myśli współczesnej”.
Ks. dr Błażej Węgrzyn: „Cnota: nawyk czy sprawność?”.

13 kwietnia
Wykłady przeniesione na 18 maja, zapraszamy na Warszawski Festiwal Teologiczny 10-14 kwietnia b.r. Plan festiwalu znajduje się na stronie Akademii.

18 maja
(temat zostanie podany w późniejszym terminie).
25 maja
Ks. bp dr hab. Rafał Markowski: „Religie niechrześcijańskie w nauce Kościoła”.
S. dr. hab. Judyta Pudełko PDDM: (temat zostanie podany w późniejszym terminie)

 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2023 r. do pierwszego zjazdu (termin zostanie podany wkrótce).

Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta personalna (pobierz)
  2. Zaświadczenie od ks. Proboszcza parafii

Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na: sekretariat@akademiakatolicka.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty). Zgłoszenia przyjmowane są do chwili rozpoczęcia zajęć.

 

Opłaty

Koszt studium – 200 zł/ semestr. Opłatę za I semestr należy wnieść do końca października, za II semestr do końca lutego. Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.